İktisadi Kalkınma Vakfı

Türkiye`nin, Avrupa Ekonomik Topluluğu`na katılma sürecindeki hazırlık döneminde, konunun önemine uygun tek çalışma; Avrupa`daki bütünleşme hareketlerini yakından izleyen ve bu hareketlerin ileride kazanacağı önemi zamanında görebilen iki işadamı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Fazıl Zobu`nun öncülüğünde 26 Kasım 1965`de kurulan -o zamanki adıyla- İktisadi Kalkınma Tesisi`dir.
İktisadi Kalkınma Vakfı; çeşitli araştırmaları, yayın, seminer, yurtiçi ve yurtdışı konferans gibi çalışmalarıyla Türk özel sektörünü ve kamuoyunu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bilgilendirmektedir.
İktisadi Kalkınma Vakfı, AB görüşünde yürüttüğü çalışmaları daha etkin bir biçimde sürdürebilmek için 1984 yılında Brüksel`de bir temsilcilik açmıştır.
Vakıf; Türkiye`nin AB`ye tam üyelik amacı doğrultusunda, üye devletlerle tüm ekonomik çalışma alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesine çalışmaktadır.

www.ikv.org.tr